Tietosuojaseloste tarjouspyyntölomakkeen käyttöön 31.10.2023

Rekisterinpitäjä: Vajapuu Oy (3307813-8)
Kyösti Vidgren
Ylä-Untolantie 3, 20660 Littoinen

myynti@vajapuu.fi

 

Miksi tietoja kerätään?

Yhteydenottolomakkeella kerätään asiakkaan nimi, asiakkaan sähköposti, puhelinnumero, kiinnostuksen kohde ja viesti.

Nämä tiedot kerätään, jotta voimme kontaktoida yhteydenottopyynnön antanutta tahoa ja tarjota heille heidän tarvitsemaansa palvelua.

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan alakohta a) ”rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten”.

Rekisteri siis sisältää seuraavat tiedot:

– Nimi

– Sähköpostiosoite

– Puhelinnumero

– Kiinnostuksen kohde

– Jätetty viesti

 

Ketkä tietoja vastaanottavat

Henkilötietojasi vastaanottavat

– yrityksemme, Vajapuu
– sinä itse, jos keskustelemme esim. sähköpostitse

 

Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja tarvitaan asiakassuhteemme ajan. Henkilötietoja tarvitaan mahdollisten ongelmatilanteiden selvittämiseen. Niitä ei erikseen poisteta koskaan.

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin eikä niitä siirretä ETA-maiden ulkopuolelle, ellei se ole yrityksen tai yhteistyökumppanin teknisen toteuttamisen kannalta välttämätöntä.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on seuraavat oikeudet:

Saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
Saada pääsy tietoihin
Oikaista tietoja
Poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
Rajoittaa tietojen käsittelyä
Siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Vastustaa tietojen käsittelyä
Olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi

Voit käyttää oikeuttasi laittamalla sähköpostia osoitteeseen myynti@vajapuu.fi ja pyytämällä jotakin yllämainituista.

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

 

Mitkä luovutettavat tiedot ovat pakollisia

Tarjouspyynnön vastaanottamista katsellen pakollisia luovutettavia tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero ja kuvaus tarvittavasta palvelusta. Sinun ei ole pakko antaa muita tietoja, kuten katuosoitetta.